L Bergs Bygg AB, Lars Berg
Adress:
Installatörvägen 6 461 37 Trollhättan    

Mobilnummer: 070 – 336 63 55
Telefon 0520 – 80 400
Fax: 0520 – 42 00 42

E-post:
lars@bergsbygg.se

joakim@bergsbygg.se

jessica@bergsbygg.se

hult@bergsbygg.se